Visa de metge de l'Índia

Aquest visat permet que els familiars s’acompanyin pacient viatjant a l'Índia amb visat electrònic.

Només es concediran 2 visats d'e-Medical Assistent contra un visat e-Medical.

Quant de temps podeu romandre a l’Índia amb visat d’e-MedicalAttendant?

El visat d’assistent mèdic electrònic és vàlid durant 60 dies des del primer dia d’entrada a l’Índia. Podeu obtenir un visat d’atendant mèdic electrònic tres vegades en un any.

No us preguem que aquest tipus de visat només es pot utilitzar per viatjar amb algú que tingui visat e-Medical i vagi a rebre tractament mèdic a l'Índia.

Requisits d’evidència

Tots els visats requereixen els documents següents.

  • Una còpia digitalitzada en color de la primera pàgina (biogràfica) del passaport actual.
  • Una recent fotografia en color del passaport.

Requisits addicionals d’evidència per a Visa e-MedicalAttendant

Juntament amb els documents anteriorment esmentats, per a la Visa e-MedicalAttendant per a l’Índia, els sol·licitants també han de proporcionar la informació següent a l’hora d’omplir la sol·licitud:

  1. Nom del titular de la visa electrònica principal (és a dir, el pacient).
  2. Nº de visat / Identificador de sol·licitud del titular de visat e-Medical principal Visa núm.
  3. Número de passaport del titular de Visa e-Medical principal.
  4. Data de naixement del titular principal de visa electrònica.
  5. Nacionalitat del titular principal de visa electrònica.