Visa Indiaidd i Dwristiaid - Canllaw i Ymwelwyr i Agra

Yn y swydd hon rydym yn ymdrin â henebion poblogaidd ac enwog yn Agra, a hefyd y rhai nad ydyn nhw mor enwog. Os ydych chi'n dod ymlaen Visa Indiaidd fel Twristiaid, mae hyn yn darparu arweiniad cyflawn i Agra ac yn cynnwys lleoedd fel Taj Mahal, Jama Masjid, Itimad Ud Daulah, Agra Fort, Mehtab Bagh, Siopa, Diwylliant a Bwyd.

 

India Visa Ar-lein Taj Mahal

 

Mae'n debyg mai Agra yw'r enwocaf o ddinasoedd Indiaidd ymhlith twristiaid tramor am y marmor hardd mawsolewm dyna Taj Mahal sydd i lawer yn gyfystyr ag India ei hun. Yn hynny o beth, mae'r ddinas hon yn fan twristiaid enfawr ac os ydych chi ar wyliau yn India mae'n bendant yn ddinas na ddylech chi golli allan arni. Ond mae yna lawer mwy i Agra na Taj Mahal yn unig ac er mwyn sicrhau bod gennych chi brofiad cyflawn yn y ddinas rydyn ni yma gyda chanllaw cyflawn i Agra ar gyfer twristiaid. Mae hyn yn cynnwys popeth y dylech ei wneud a'i weld tra yn Agra i gael amser da yno a mwynhau'ch ymweliad.

Llywodraeth India wedi darparu dull modern o gymhwyso Visa Ar-lein Indiaidd. Mae hyn yn golygu newyddion da i'r ymgeiswyr gan nad yw'n ofynnol bellach i'r ymwelwyr ag India wneud apwyntiad ar gyfer ymweliad corfforol ag Uchel Gomisiwn India neu Lysgenhadaeth India yn eich mamwlad.

Llywodraeth India yn caniatáu ymweld ag India trwy wneud cais am Visa Indiaidd ar-lein ar y wefan hon at sawl pwrpas. Er enghraifft, mae eich bwriad i deithio i India yn ymwneud â phwrpas masnachol neu fusnes, yna rydych chi'n gymwys i wneud cais amdano Fisa Busnes Indiaidd Ar-lein (Visa Indiaidd Ar-lein neu eVisa India ar gyfer Busnes). Os ydych chi'n bwriadu mynd i India fel ymwelydd meddygol am reswm meddygol, ymgynghori â meddyg neu am lawdriniaeth neu er mwyn eich iechyd, Llywodraeth India wedi gwneud  Fisa Meddygol Indiaidd Ar-lein ar gael ar gyfer eich anghenion (Indian Visa Online neu eVisa India at ddibenion Meddygol). Visa Twristiaeth Indiaidd Ar-lein (Indian Visa Online neu eVisa India for Tourist) gellir ei ddefnyddio i gwrdd â ffrindiau, cwrdd â pherthnasau yn India, mynychu cyrsiau fel Ioga, neu i weld a thwristiaeth.

Gallwch wneud unrhyw weithgaredd yn India ac eithrio ymweld ag ardaloedd cantonment milwrol ar Fisa Twristiaeth Indiaidd neu am ymweld â'r Parciau Cenedlaethol yn India sy'n cael sylw yn y swydd hon. Llywodraeth India wedi caniatáu ichi wneud cais am Visa Indiaidd Ar-lein (eVisa India) at ddibenion Twristiaeth (Visa India Ar-lein neu Dwristiaeth eVisa India) gan Lywodraeth India. Mae'r Ffurflen Gais am Fisa Indiaidd bellach ar-lein y gellir ei gwblhau mewn cwpl o funudau.

Visa Indiaidd i Dwristiaid - Canllawiau i Ymwelwyr

 

Os ydych chi'n darllen y post hwn, yna mae'n debyg bod gennych ddiddordeb mewn lleoedd eraill sy'n gweld golygfeydd. Mae ein tywyswyr teithio a'n harbenigwyr wedi dewis lleoedd eraill er hwylustod i chi os ydych chi'n cyrraedd Visa electronig Indiaidd (India Visa Online). Efallai yr hoffech edrych ar y swyddi canlynol, Kerala, Trenau Moethus, Twristiaid Indiaidd 5 Lle Gorau, Sefydliadau Ioga India, Tamil Nadu, Ynysoedd Andaman Nicobar, Delhi Newydd, Goa, Rajasthan a Parciau Cenedlaethol yn India.

 

Henebion Enwog Agra

 

India Visa Ar-lein Bulund Darwaza Agra

 

Fel y brifddinas yn ystod y cyfnod Mughal mae gan Agra arwyddocâd hanesyddol arbennig. O gyfnod rheol Akbar i Agra Aurangzeb wedi wedi cronni nifer fawr o henebion mae pob un ohonynt yn cynnwys y bensaernïaeth fwyaf syfrdanol a welir yn unrhyw le yn y byd, ac mae gan rai ohonynt y statws o fod Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO. Y cyntaf o'r henebion hyn y dylech ymweld â nhw yn amlwg yw Taj Mahal fel y gallwch weld beth yw pwrpas y ffwdan. Wedi'i adeiladu gan yr ymerawdwr Mughal Shah Jahan ar gyfer ei wraig Mumtaz Mahal ar ôl ei marwolaeth, dyma un o'r lleoedd mwyaf poblogaidd yn India. Dylech hefyd ymweld ag Amgueddfa Taj y tu mewn i gyfadeilad Taj Mahal lle byddwch chi'n dod o hyd i ffeithiau diddorol am adeilad yr heneb. Ond yr un mor brydferth yw henebion eraill yn Agra, fel y Gaer Agra, a adeiladwyd gan Akbar at ddiben amddiffynfa ac sydd mewn gwirionedd yn ddigon mawr i gael ei galw'n ddinas gaerog ynddi ei hun, a Fatehpur Sikri, a oedd hefyd yn dinas gaerog a adeiladwyd gan Akbar ac sy'n cynnwys llawer o henebion eraill fel Bulund Darwaza a Jama Masjid.  

 

Fisa India Ar-lein Fatehpur Sikri Agra

 

 

Rhai Henebion Llai Enwog yn Agra

Y peth am Agra yw nad oes prinder henebion â phensaernïaeth syfrdanol yno ond yn naturiol mae rhai henebion yn fwy enwog nag eraill ac felly'n fwy mynych gan dwristiaid. Ond os ydych chi'n gwybod pa un arall henebion llai enwog yn Agra yn werth ymweld â nhw yna byddech chi'n ennill gwerthfawrogiad uwch fyth o harddwch ac arwyddocâd y ddinas. Rhai o'r rhain yw China ka Rauza, cofeb i Brif Weinidog Shah Jahan y dywedir bod ei deils gwydrog wedi'u hallforio o China; Anguri Bagh, neu'r Garden of Grapes, a adeiladwyd fel gardd i Shah Jahan, ac sy'n brydferth am ei bensaernïaeth geometregol; a Bedd Akbar sy'n arwyddocaol am fod yn orffwysfa Akbar ond hefyd oherwydd ei fod hefyd yn gampwaith pensaernïol a goruchwyliwyd ei adeiladu gan Akbar ei hun cyn ei farwolaeth.

Fort Agra

 

India Visa Ar-lein Red Fort Agra

 

Wrth fynd i mewn i Agra ac archwilio croesi llawer o batios, rydych chi'n deall bod gan Agra un o'r eiconau Mughal gorau yn India. Mae'r peirianneg tywodfaen coch a marmor hwn yn disodli grym a rhwysg. Dechreuwyd swydd Agra yn bennaf gan yr Ymerawdwr Akber yn 1560au fel strwythur milwrol ac yn ddiweddarach fe'i newidiwyd yn gastell gan ei ŵyr yr Ymerawdwr Shah Jahan. Mae'r henebion a'r adeiladau nodedig yn hanes Mughal hyd yn hyn yn ddarn o'r gaer hon, er enghraifft, Diwan-e-aam (Neuadd y dorf gyffredinol), Diwan-e-khaas (Neuadd y torfeydd preifat) a Shish Mahal (Palas Drych) . Ar hyn o bryd, mynedfa Amar Singh, a weithiwyd i ddechrau i gamgymryd ymosodwyr am ei ffurfweddiad dogleg, yw unig bwrpas pasio i'r amddiffynfa.

Beddrod Itimad Ud Daulah

 

India Visa Online Mausoleum o Etimad ud Daulah

 

Mae'r beddrod hwn yn ymfalchïo mewn bod y cyntaf o gael ei wneud o farmor gwyn yn hytrach na thywodfaen coch, a oedd yn awdurdodol yn dynodi terfynu tywodfaen coch o beirianneg Mughal.

 

Cyfeirir at Itimad-ud-Daula yn awr ac yn y man fel y "plentyn Taj" neu ddrafft o'r Taj Mahal, gan ei fod wedi'i adeiladu gyda'r cerfiadau lledaenu cyfatebol a'r strategaethau addurno pietra dura (gwaith carreg wedi'i dorri allan).

 

Mae'r beddrod wedi'i amgylchynu gan feithrinfeydd hyfryd sy'n ei gwneud yn safle delfrydol i ymlacio a dod ar draws gwychder hen gyfnod a oedd yn gyfoethog mewn crefftwaith, diwylliant a hanes.

 

Mae'r catacomb yn aml yn cael ei bortreadu fel blwch gem neu'r Taj babanod a dywedir bod y strwythur wedi'i ddefnyddio fel cyfadeilad drafft ar gyfer y Taj Mahal. Gallwch weld ychydig o gyffelybiaethau gan gynnwys y nos, y tyrau a'r pwll hir yn paratoi'r ffordd i'r beddrod. Mae'r beddrod yn gwylio allan dros Afon Yamuna a gwelais fod y meithrinfeydd yn llecyn anghyffredin i ymlacio yn y cysgod am ryw gytgord a thawelu o'r rhodfeydd prysur. Dim ond ychydig ddoleri oedd y pasiad ond ni chaniateir tripods y tu mewn.

 

Bagh Mehtab

 

India Visa Ar-lein Mehtab Bagh Agra

 

 

Mae'n ymddangos bod y Taj Mahal yn ymestyn allan dros Afon Yamuna yn Mehtab Bagh (Moonlight Garden), canolfan feithrin sgwâr sy'n amcangyfrif 300 metr ar bob ochr. Dyma'r prif barc rhagorol mewn dilyniant o tua deuddeg o driniaethau a adeiladwyd gan Mughal yn y diriogaeth.

 

Mae gan y ganolfan hamdden rai coed a phrysglwyni sy'n blodeuo'n llwyr, gwelliant amlwg i'w gyflwr yng nghanol y 1990au, pan nad oedd y safle ond bryn o dywod. Mae Arolwg Archeolegol India yn gweithio’n ddiwyd i ailsefydlu Mehtab Bagh i’w ddisgleirdeb unigryw trwy blannu planhigion cyfnod Mughal, felly yn nes ymlaen, gallai droi’n ymateb Agra i Barc Canolog Dinas Efrog Newydd.

 

Mae'r olygfa'n addasu'n drawiadol â meithrinfeydd y Taj, gan ei gwneud yn bosibl y man gorau yn Agra i gael golygfa (neu ffotograff) o'r strwythur disglair - yn enwedig gyda'r nos. Y tu allan i'r mynedfeydd i'r meddwl yn boglo, gallwch chwilio am knickknacks Taj Mahal a gwahanol roddion gan werthwyr yn y parth.

Diwylliant Agra

 

Diwylliant Agra Ar-lein Visa India

 

Nid yw Agra yn hysbys yn unig am ei henebion. Mae gan Agra dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog. Mae ffair arbennig yn digwydd yn Agra o'r enw Taj Mahotsav sy'n cael ei chynnal am gyfanswm o 10 diwrnod. Daw artistiaid a chrefftwyr o bob rhan o India i'r ŵyl i arddangos eu celf, crefft, dawns, bwyd, ac ati. Twristiaid tramor sydd â diddordeb mewn darganfod mwy o Diwylliant gwerin India rhaid ei gwneud hi'n bwynt i fynd i'r ŵyl hon a byddai foodies wrth ei fodd yn arbennig oherwydd yr holl fwyd rhanbarthol dilys a fydd ar gael yma. Bydd plant yn gallu mwynhau'r wyl hefyd y mae Ffair Hwyl bob amser yn ei sefydlu.

 

Siopa yn Agra

 

India Visa Ar-lein Sadar Bazar Agra

 

Gyda nifer y twristiaid sy'n heidio i Agra bob amser o'r flwyddyn, mae'n anochel nad oes ganddo brinder canolfannau siopa a bazaars yn arbennig ar gyfer twristiaid. Gallwch chi gael cofroddion a thrympedau bach i fynd â nhw yn ôl gyda chi, fel atgynyrchiadau Taj Mahal bach wedi'u gwneud o farmor. Fe welwch hefyd nifer diddiwedd o siopau sy'n gwerthu gwaith llaw dilys yn Agra ac mae marchnadoedd ar gyfer popeth, o emwaith i garpedi i frodwaith a thecstilau. Mae'r canolfannau siopa a basâr poblogaidd Agra y mae'n rhaid i chi ymweld â nhw yw Sadar Bazaar, Kinari Bazaar a Munro Road.

 

Bwyd yn Agra

 

Bwyd Ar-lein Visa India yn Agra

 

Mae Agra yn enwog am gryn dipyn o eitemau bwyd, fel Petha, sy'n felys wedi'i wneud o bwmpen, ac sydd i'w gael yn Sadar Bazar, Dholpur House a Hari Parvat; Dalmoth, sy'n gymysgedd sbeislyd a hallt o ffacbys a chnau, ac sydd i'w gael yn Panchi Petha a Baluganj; Parathas wedi'u stwffio amrywiol; Bedhai a Jalebi, sy'n fwydydd stryd yn Agra; a Chaat, sy'n arbennig o boblogaidd yn Agra, ac mae'r Chaat gorau i'w gael yn Chaat Wali Gali yn Sadar Bazar. Dyma rai bwydydd enwog Agra bod yn rhaid ichi roi cynnig arni yn bendant wrth ymweld â'r ddinas.

 

Os ydych chi'n bwriadu ymweld ag India, gallwch wneud cais am Fisa Indiaidd ar-lein yma ac os oes angen unrhyw help arnoch chi neu angen unrhyw eglurhad dylech gysylltu â'n desg gymorth i gael cefnogaeth ac arweiniad.      

Dinasyddion llawer o wledydd gan gynnwys Unol Daleithiau, Canada, france, Seland Newydd, Awstralia, Yr Almaen, Sweden, Denmarc, Y Swistir, Yr Eidal, Singapore, Deyrnas Unedig, yn gymwys ar gyfer Visa Indiaidd Ar-lein (eVisa India) gan gynnwys ymweld â thraethau India ar fisa twristiaid. Preswylydd dros 180 o wledydd o ansawdd ar gyfer Visa Indiaidd Ar-lein (India eVisa) yn unol â Cymhwyster Visa Indiaidd a chymhwyso'r Visa Indiaidd Ar-lein a gynigir gan y Llywodraeth India.

Os oes gennych unrhyw amheuon neu os oes angen cymorth arnoch ar gyfer eich taith i India neu Visa for India (eVisa India), gallwch wneud cais am y Visa Indiaidd Ar-lein yma ac os oes angen unrhyw help arnoch neu os oes angen unrhyw eglurhad arnoch, dylech gysylltu Desg Gymorth Visa Indiaidd am gefnogaeth ac arweiniad.