Gwyliau Ysblennydd yn Mussoorie, Gorsaf Hill goeth yn India

Mae arbenigwyr Swyddogol Twristiaeth India wedi darparu canllaw cyrchfan ar gyfer Mussoorrie. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am y 5 lle gorau ym Mussoorrie fel Twristiaid i India.

 

Arferai un o'r gorsafoedd bryniau mwyaf poblogaidd yn India, Mussoorie, er nad oedd yn brifddinas swyddogol yr haf fel gorsafoedd bryniau eraill, fod yn un o gyrchfannau haf Prydain yn ystod y cyfnod trefedigaethol nid yn unig am ei hinsawdd oer ond hefyd am ei harddwch golygfaol nid yw hynny byth yn methu â gadael argraff ar unrhyw un sy'n dyst iddo. Gorffwys ar odre'r Bryniau Himalaya Garhwal, mae'r orsaf fryniau'n enwog am ei bryniau glas, niwlog, wedi'u capio gan eira, dyffrynnoedd llachar, diffuant, golygfeydd pell o Afonydd Ganga a Jamuna, ac o ddyffryn Doon a dinas Dehradun y mae'n edrych drosto. Byddai gwyliau bach swynol yn yr orsaf fryniau quaint hon, gan gerdded ei ffyrdd troellog ar ddiwrnodau clir, heulog yn freuddwyd am wyliau. Er mwyn eich helpu i gael y gwyliau hynny, dyma Ganllaw i Wyliau yn Mussoorie i Dwristiaid. Dylai fod gennych chi Visa Indiaidd ar gyfer Twristiaeth i ddod i India.

 

Lal Tibba

Visa Ar-lein Mussoorie Lal Tibba

Mae Lal Tibba, sy'n golygu 'Red Hill', wedi'i leoli tua 6 cilomedr i ffwrdd o Mussoorie, yn Landour, a dyma'r pwynt uchaf yn Mussoorie o'r man y cewch olygfa ysgubol a syfrdanol o orsaf gyfan y bryniau, yn enwedig wrth gael eich gweld trwy un o'r nifer o delesgopau sydd wedi'u gosod yma. Mae'n gantonment sydd bellach yn cael ei feddiannu gan fyddin India ond gallwch barhau i ymweld ag ef pan ymwelwch â Landour y mae'n rhaid i chi ei wneud os ydych chi ym Mussoorie. Ar y ffordd i Lal Tibba byddech chi'n cael gweld rhai tai awduron enwog fel Ruskin Bond, a fyddai'n gyfle na fyddai unrhyw un sy'n hoff o lyfrau yn gadael iddo fynd heibio. Byddech hefyd yn cael gweld y golygfa banoramig o ffin Tibet o Lal Tibba, yn ogystal â'r Himalaya nerthol o'ch cwmpas ar bob ochr. Yr amser gorau i ymweld â'r lle hwn fyddai rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf pan na fyddai'n rhy rewi ac yn lle hynny byddwch chi'n cael mwynhau awyr haf ddymunol ac awelon cŵl.

Dylech wirio'r Cais Visa Indiaidd ar gyfer eVisa India (Visa Indiaidd Ar-lein) sy'n cymryd 2-3 munud i'w gwblhau.

Rhaeadr Kempty

Visa Indiaidd Ar-lein Mussoorie Kempty Falls

Wedi'i leoli rhwng Mussoorie a Dehradun, Kempty Falls, wedi'i leoli ar uchder o 40 troedfedd, cafodd ei enw o'r ymadrodd 'gwersyll a the' a oedd yn gysylltiedig ag ef oherwydd y te parti enfawr a arferai ddigwydd yma yn amser rheolaeth Prydain yn India pan arferai fod cyrchfan picnic. Mae'n dal i fod yn boblogaidd ymhlith twristiaid fel cyrchfan picnic lle mae rhywun yn cael mwynhau gweld y dŵr yn rhaeadru i lawr a hefyd nofio yn un o'r sianeli y mae'r llif dŵr yn cael eu rhannu iddynt. Gallwch weld twristiaid yn nofio ac yn ymolchi yma trwy gydol y flwyddyn ac yn mwynhau'r olygfa a'r amser hyfryd gyda'u hanwyliaid. Ar eich ffordd i Kempty Falls, chi hefyd yn gallu stopio yn Lake Mist sydd wedi'i amgylchynu gan goedwigoedd gwyrdd ar bob ochr a lle gallwch chi hefyd gychod wrth gymryd harddwch y lle i mewn.

Gwiriwch y Gofynion Pasbort Visa India cyn i chi wneud cais Visa Indiaidd Ar-lein.

Cloud's End

Cymylau Mussoorie Visa Ar-lein Indiaidd yn Diweddu

Mae Cloud's End wedi'i leoli yn yr union diwedd tref Mussoorie ac mae'n cynnig y golygfeydd mwyaf ysblennydd o'r coedwigoedd derw a deodar o'i gwmpas yn ogystal â Dyffryn Afon Aglar y mae'n edrych drosto. Uchafbwynt y lle wrth gwrs yw'r cymylau cotwm gwyn y mae bob amser yn ymddangos fel pe baent wedi ymgolli ynddo a'r heddwch a'r llonyddwch sydd gan y lle hwn, i ffwrdd o brif ddinas y dref fynyddig, yn cynnig a encilio ei natur. Nid yn unig mae'r lle'n berffaith ar gyfer pobl sy'n hoff o fyd natur ond gallwch chi hefyd aros yn llawer o'i westai a'i westai bach. Byddai'r adeiladau yma yn swyno unrhyw un â gweddillion pensaernïaeth Prydain y maen nhw'n eu harddangos yn falch. Mae'r adeilad hynaf yn Mussoorie, adeilad gwladaidd o Loegr adeiladwyd ym 1838, bellach yn westy treftadaeth o'r enw Cloud's End Forest Resort ac mae'n lle perffaith i aros ym Mussoorie os ydych chi am gadw draw o brysurdeb y ddinas a chael eich amgylchynu gan olygfeydd ysblennydd a rhywfaint o dawelwch i'w groesawu.

Sicrhewch fod ansawdd eich llun o wyneb yn cyfateb i'r cais am Dwristiaeth eVisa India (Visa Indiaidd Ar-lein).

Gun Hill

Visa Indiaidd Mussoorie Gun Hill

Y bryn hwn, sef y yr ail uchafbwynt uchaf yn Mussoorie ar ôl Lal Tibba, yn cynnig yr olygfa harddaf o'r dref fynyddig ond yn fwy na hynny mae'n boblogaidd ymhlith twristiaid am ei hanes diddorol iawn. Yn gyntaf, dywedir ei fod yn llosgfynydd diflanedig yn Mussoorie, sy'n ei gwneud yn lle eithaf cyfareddol i ymweld ag ef, ac yn ail, mae'n hanesyddol arwyddocaol ym Mussoorie oherwydd bod y stori'n mynd, yng nghyfnod rheolaeth Prydain pan oedd y drefgordd newydd ddechrau cael ei phoblogi, daeth y Prydeiniwr â chanon i fyny i'r bryn a oedd yn cael ei danio bob dydd i adael i bobl y dref wybod amser y dydd y gallent ailosod eu gwylio yn ôl hynny. Er bod y canon hwn wedi'i dynnu ers amser maith, mae'r enw wedi glynu wrth y lle hwn. Mae gan Gun Hill hefyd lwybrffordd gyda cheir cebl i dwristiaid gael golygfa anhygoel o'r dref o uchder da.

 

Ffordd Mall

Visa Indiaidd Ar-lein Ffordd Mussoorie Mall

Mae'r Mall Road yn Mussoorie yn un o'r lleoedd mwyaf poblogaidd yn India ac nid oes unrhyw un nad yw wedi clywed amdano. Mae'n wedi ei leoli yng nghanol y ddinas ac mae'n boblogaidd oherwydd ei threftadaeth drefedigaethol, y mae ei gweddillion i'w gweld o hyd yn y meinciau crair a'r polyn lampau sydd i'w cael ym mhobman ar y ffordd, sy'n llawn o bob math o siopau, a hyd yn oed lleoedd mor hwyl â pharlyrau gemau fideo. a sglefrio sglefrio. Siop Lyfrau Caergrawnt, un o'r rhai mwyaf siopau llyfrau poblogaidd yn India, hefyd wedi'i leoli yma, ac mae'r awdur Ruskin Bond yn aml yn dod i ymweld â'r siop hon ac weithiau hyd yn oed yn darllen. Mall Road y lle cyntaf sy'n dod i feddwl unrhyw un wrth feddwl am Mussoorie, a dyna pam mae'n rhaid i chi ei weld yn bendant tra ar wyliau yn Mussoorie yn India.

 

Canllawiau Visa Indiaidd

 

Mae Visa Indiaidd bellach ar-lein (eVisa India) a Cais Visa Indiaidd ar gael ar-lein y gellir ei lenwi mewn 2-3 munud ar-lein. Dinasyddion Prydain, Dinasyddion UDA ymhlith 180 a chenedligrwydd eraill yn Yn gymwys ar gyfer Visa Indiaidd.

Dinasyddion llawer o wledydd gan gynnwys Unol Daleithiau, Canada, france, Seland Newydd, Awstralia, Yr Almaen, Sweden, Denmarc, Y Swistir, Yr Eidal, Singapore, Deyrnas Unedig, yn gymwys ar gyfer Visa Indiaidd Ar-lein (eVisa India) gan gynnwys ymweld â thraethau India ar fisa twristiaid. Preswylydd dros 180 o wledydd o ansawdd ar gyfer Visa Indiaidd Ar-lein (India eVisa) yn unol â Cymhwyster Visa Indiaidd a chymhwyso'r Visa Indiaidd Ar-lein a gynigir gan y Llywodraeth India.

Os oes gennych unrhyw amheuon neu os oes angen cymorth arnoch ar gyfer eich taith i India neu Visa for India (eVisa India), gallwch wneud cais am y Visa Indiaidd Ar-lein yma ac os oes angen unrhyw help arnoch neu os oes angen unrhyw eglurhad arnoch, dylech gysylltu Desg Gymorth Visa Indiaidd am gefnogaeth ac arweiniad.