Polisi Visa ar Blant a Tablighi

 

Polisi Visa Indiaidd

 

Yn y Visa Indiaidd Brys gwnaethom nodi pwy all ddod i India yn yr amgylchiadau esgusodol a brys yn sgil Covid yn y Flwyddyn 2020.

Nid yw plant Dinasyddion Indiaidd sy'n byw dramor, a anwyd y tu allan i India yn gymwys eto ym mis Mehefin 2020 i ymweld ag India. Llywodraeth India lansiodd genhadaeth o'r enw Vande Bharat, gyda'r bwriad o ddod â gwladolion a oedd yn sownd dramor adref ac yn dychwelyd. Fodd bynnag, gan fod plant y gwladolion Indiaidd hyn yn sownd dramor, nid ydynt yn gymwys i gael Visa Indiaidd na dod ar gerdyn OCI.

Mae pob un o'r Mathau o Fisa Indiaidd eu hatal gan y Llywodraeth India ym mis Mawrth 2020 oherwydd Coronavirus. Cyn bo hir, bydd y cyfyngiad hwn yn cael ei godi ar bob Visa Indiaidd Ar-lein (eVisa India). Daw mwyafrif yr ymwelwyr i India ar gyfer twristiaeth ar Visa Indiaidd ar gyfer Twristiaeth (eVisa India) tra bo canran lai yn dod ymlaen Visa Indiaidd ar gyfer Busnes (India eVisa) a Visa Indiaidd ar gyfer Meddygol dibenion (eVisa India).

Tabl Visi Polisi Visa Jamaat India

Achosodd y grŵp penodol hwn ledaenu COVID yn India, felly, NI fydd y Weinyddiaeth Materion Cartref yn caniatáu fisa ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgareddau Tablighi yn India.

Dywed dogfen Bolisi Gweinyddiaeth Materion Cartref India ar Visa Indiaidd,

“Ni chaniateir i wladolion tramor a roddir unrhyw fath o fisa ac i ddeiliaid cardiau OCI gymryd rhan yng ngwaith Tablighi. Ni fydd cyfyngiad ar ymweld â lleoedd crefyddol a mynychu gweithgareddau crefyddol arferol fel mynychu disgyrsiau crefyddol. Fodd bynnag, ni chaniateir pregethu ideolegau crefyddol, gwneud areithiau mewn lleoedd crefyddol, dosbarthu arddangosiad / pamffledi clywedol neu weledol sy'n ymwneud ag ideolegau crefyddol, lledaenu trosi ac ati. ”

ffynhonnell: https://www.mha.gov.in/PDF_Other/AnnexI_01022018.pdf

Ail-ymwelwyd â chanllawiau ar gyfer Visa Indiaidd

  • Roedd angen pasbort ar bob ymwelydd gan gynnwys babanod a phlant.
  • Dylid gwneud ceisiadau ar-lein yn https://www.india-visa-gov.in
  • Dylai pasbortau fod yn ddilys am hanner blwyddyn ar adeg mynd i mewn i India
  • Dylai fod dwy dudalen wag ar y pasbort

 

Mae'r hyn sy'n digwydd ohonoch chi'n cwympo'n sâl yn India

Rhag ofn y byddwch yn mynd yn sâl yn India wrth ymweld fel twrist ar Fisa Indiaidd, yna nid oes angen unrhyw ganiatâd arbennig arnoch os yw'ch ymweliad arhosiad yn llai na 180 diwrnod. Gofynnir i chi gymryd caniatâd FRRO a chyflwyno tystysgrif feddygol gan y clinig / ysbyty perthnasol a cheisio estyniad wrth fyw yn India. Mae gan FRRO yr awdurdod i drosi Visa Ar-lein Indiaidd (eVisa India) i Fisa Mynediad X -1 yn seiliedig ar y cais. Cais Visa Indiaidd gellir ei ffeilio ar-lein.