Gweld Fisa Indiaidd yn Majestic Darjeeling, Brenhines Himalaya

Ni allwch honni mewn gwirionedd eich bod wedi gweld Dwyrain Indiaidd nes i chi ymweld â Darjeeling. Visa Indiaidd bydd ymwelwyr yn ymhyfrydu yn ein canllaw sy'n cynnwys Darjeeling Railway, Tiger Hill, Darjeeling Ropeway, Japanese Peace Pagoda a Sandakphu Trek gan ein golygyddion teithio o'r radd flaenaf.

Fe'i gelwir yn Frenhines yr Himalaya, mae Darjeeling yn orsaf fryniau boblogaidd yng Ngogledd Ddwyrain India, ychydig bellter i ffwrdd o Kolkata. Mae'n un o'r rhai mwyaf syfrdanol o holl orsafoedd bryniau India ac arferai fod yn encil haf i'r Prydeinwyr yn ystod oes y trefedigaeth oherwydd ei dywydd dymunol trwy gydol y flwyddyn. Taenwch dros fryn serth, yn llawn verdant planhigfeydd te ar fryniau tonnog, heddiw mae'n gyrchfan boblogaidd i dwristiaid oherwydd ei harddwch golygfaol a'i hinsawdd oer. Byddai pawb sydd wedi bod i Darjeeling yn tystio ei fod yn un o'r lleoedd prydferthaf yn India i gyd ac yn eithaf bythgofiadwy hefyd. Os ydych chi am ymweld â'r Himalaya nerthol byddai Darjeeling yn un o'r dewisiadau gorau i chi gan fod y vista y mae'n ei gynnig o'r Himalaya yn annirnadwy yn unig. Dyma ganllaw ar gyfer Darjeeling Sightseeing i Dwristiaid i chi os ydych chi'n cynllunio gwyliau yn Darjeeling.

Visa Indiaidd Ar-lein (eVisa India) - Rhagofyniad i ymweld â Darjeeling

Llywodraeth India wedi darparu dull modern o gymhwyso Visa Ar-lein Indiaidd. Gall pob ymwelydd gymryd calon bod y broses hon bellach yn eithaf syml, hawdd, cyflym ac y gellir ei gwneud o gysur eich cartref. Mae hyn yn wir yn dda i'r ymgeiswyr gan nad yw'n ofynnol bellach i'r ymwelwyr ag India wneud apwyntiad ar gyfer ymweliad corfforol ag Uchel Gomisiwn India neu Lysgenhadaeth India yn eich mamwlad.

Llywodraeth India yn caniatáu ymweld ag India trwy wneud cais am Visa Indiaidd ar-lein ar y wefan hon at sawl pwrpas. Er enghraifft, mae eich bwriad i deithio i India yn ymwneud â phwrpas masnachol neu fusnes, yna rydych chi'n gymwys i wneud cais amdano Fisa Busnes Indiaidd Ar-lein (Visa Indiaidd Ar-lein neu eVisa India ar gyfer Busnes). Os ydych chi'n bwriadu mynd i India fel ymwelydd meddygol am reswm meddygol, ymgynghori â meddyg neu am lawdriniaeth neu er mwyn eich iechyd, Llywodraeth India wedi gwneud  Fisa Meddygol Indiaidd Ar-lein ar gael ar gyfer eich anghenion (Indian Visa Online neu eVisa India at ddibenion Meddygol). Visa Twristiaeth Indiaidd Ar-lein (Indian Visa Online neu eVisa India for Tourist) gellir ei ddefnyddio i gwrdd â ffrindiau, cwrdd â pherthnasau yn India, mynychu cyrsiau fel Ioga, neu i weld a thwristiaeth.

Gallwch wneud unrhyw weithgaredd yn India ac eithrio ymweld ag ardaloedd cantonment milwrol ar Fisa Twristiaeth Indiaidd neu am ymweld â'r Parciau Cenedlaethol yn India sy'n cael sylw yn y swydd hon. Llywodraeth India wedi caniatáu ichi wneud cais am Visa Indiaidd Ar-lein (eVisa India) at ddibenion Twristiaeth (Visa India Ar-lein neu Dwristiaeth eVisa India) gan Lywodraeth India. Mae'r Ffurflen Gais am Fisa Indiaidd bellach ar-lein y gellir ei gwblhau mewn cwpl o funudau.

Fisa Indiaidd ar gyfer Twristiaid - Llefydd Golygfaol a Golygfeydd Eraill

 

Os ydych chi'n darllen y post hwn, yna mae'n debyg bod gennych ddiddordeb mewn lleoedd eraill sy'n gweld golygfeydd. Mae ein tywyswyr teithio a'n harbenigwyr wedi dewis lleoedd eraill er hwylustod i chi os ydych chi'n cyrraedd Visa electronig Indiaidd (India Visa Online). Efallai yr hoffech edrych ar y swyddi canlynol, Kerala, Trenau Moethus, Twristiaid Indiaidd 5 Lle Gorau, Sefydliadau Ioga India, Tamil Nadu, Ynysoedd Andaman Nicobar, Delhi Newydd, Goa, Rajasthan a Parciau Cenedlaethol yn India.

 

Canllawiau Visa India

 

Mae Visa Indiaidd bellach ar-lein (eVisa India) a Cais Visa Indiaidd ar gael ar-lein y gellir ei lenwi mewn 2-3 munud ar-lein. Dinasyddion Prydain, Dinasyddion UDA ymhlith 180 a chenedligrwydd eraill yn Yn gymwys ar gyfer Visa Indiaidd.

Mae'r rhan fwyaf o Geisiadau Visa India yn cael eu gwrthod oherwydd ansawdd lluniau pasbort gwael, gwiriwch y canllawiau ar Gofynion Llun Visa Indiaidd a Gofynion Sgan Pasbort Visa Indiaidd. Mae yna bedwar Mathau o Fisa Indiaidd . Mae popeth rydych chi erioed eisiau ei wybod am Fisa Indiaidd a sut i osgoi gwrthod yn cael sylw Gwrthodiad Visa Indiaidd a sut i osgoi.

 

Rheilffordd Darjeeling Himalayan

Visa Indiaidd Ar-lein Darjeeling Himalayan Railway

Rheilffordd Darjeeling Himalayan neu'r Trên Tegan Darjeeling yw un o atyniadau enwocaf yr orsaf fryniau. Still rhedeg ar injan stêm (er bod yr opsiwn o injan diesel hefyd ar gael i deithwyr nad ydyn nhw efallai eisiau teithio mewn trên sy'n cael ei dynnu gan injan stêm) ac sy'n gorchuddio 88 cilomedr yn unig, mae hwn yn hen drên amserol a does dim byd tebyg i'r swyn o deithio mewn a trên fel yna wrth i chi weld golygfeydd syfrdanol yr Himalaya yn eich pasio o'r tu allan. Oherwydd ei fod yn arwyddocaol i dreftadaeth Darjeeling ac India, Cyhoeddodd UNESCO ei fod yn Safle Treftadaeth y Byd. Gallwch naill ai fynd â'r Toy Train Joyride o Darjeeling i Ghum, yr orsaf uchder uchaf ar drac Darjeeling Himalayan Railway, a lle byddwch chi'n cael mynd trwy'r Dolen Batasia lle mae'r trên yn cymryd tro 360 gradd, neu'r Jyngl Trên Tegan. Safari sy'n mynd o Silliguri i Rangtong ac yn ôl, wrth fynd trwy Noddfa Bywyd Gwyllt Mahananda.

 

Bryn Tiger

Visa Indiaidd Ar-lein Darjeeling Tiger Hill

Yr uwchgynhadledd hon yn Ghum yw'r man codiad haul Darjeeling lle mae twristiaid yn heidio i weld codiad godidog yr haul bob bore. Mae gweld yr haul yn codi o'r fan hon a golygfa copaon Kanchenjunga yn wirioneddol yn brofiad arallfydol. Ni fyddwch byth yn cael gweld codiad haul fel hyn mewn dinas a'r mynyddoedd mawreddog India, gan gyrraedd at yr awyr gymylog las, gwnewch yr olygfa yn un y byddwch chi'n ei chofio am byth. Os ydych chi'n mynd i fod yn Darjeeling yn yr haf yna dylech sicrhau eich bod chi'n cyrraedd y Bryn erbyn 4.15 AC y byddai'n rhaid i chi adael amdano erbyn 3.30 AC, ond yn y gaeaf gallwch chi adael erbyn 4.15 AC gan y byddai codiad yr haul yn cael ei oedi . Gwnewch yn siŵr eich bod yn barod am ddringfa fer i gyrraedd y fan a'r lle lle cewch yr olygfa orau o'r machlud.

 

Rhaff Darjeeling

Rhaff Darjeeling Indiaidd Visa Ar-lein

Mae Darjeeling Ropeway yn y ffordd berffaith i syllu’n heddychlon ar y fista panoramig yn ei chyfanrwydd o'r lle gyda'i ddyffryn gwyrddlas a'i fynyddoedd wedi'u capio gan eira. Wedi'i leoli 7000 troedfedd uwchben y ddaear, mae'n system ceir cebl - mewn gwirionedd, System ceir cebl gyntaf India - gydag 16 o geir cebl sy'n gallu lletya 6 o bobl yr un ac sy'n teithio o North Point yn Singamari i Bazaar Singla ger afon Ramman. Fe welwch blanhigfeydd te Darjeeling, rhaeadrau, mynyddoedd, gan gynnwys Kanchenjunga, i gyd wrth symud yn araf yn y ceir cebl. Ar y diwedd fe gewch chi archwilio'r planhigfeydd cyn gwneud y siwrnai yn ôl.

 

Pagoda Heddwch Japan

Visa Indiaidd Ar-lein Heddwch Japaneaidd Pagoda_Darjeeling

Adeiladwyd gan fynach Bwdhaidd o Japan, Nichidatsu Fujii, a adeiladodd yr holl Stupas Heddwch yn India, Mae Pagoda Heddwch Darjeeling, fel pob Pagodas Heddwch, yn stupa a adeiladwyd i ysbrydoli heddwch ymhlith pobl o bob hil, cast a chrefydd. Dechreuodd mynachod Budhhistaidd Japan adeiladu Peace Pagodas ledled y byd ar ôl yr Ail Ryfel Byd er mwyn hyrwyddo neges heddwch a chytgord y byd. O'r 80 Pagodas Heddwch o'r fath a adeiladwyd yn y byd, mae Pagoda Heddwch Darjeeling yn un ohonynt. Fe'i dyluniwyd gan M Okha, gydag afatarau aur Bwdha a gwaith celf yn darlunio ei fywyd wedi'i ysgythru ar y tywodfeini. Mae yna deml Japaneaidd gerllaw hefyd y gallech chi ymweld â hi wrth ymweld â'r Pagoda.

Trek Sandakphu

Visa Indiaidd Sandakphu Darjeeling

Os ydych chi ar eich cyfer ac yn y siâp ar gyfer taith heriol yna dylech chi fynd ar un yn Darjeeling yn bendant. Gallwch chi gerdded y Copa Sandakphu, sef y y copa uchaf yng Ngorllewin Bengal. Bydd yn daith anodd ond dylai fod yn werth chweil pan gyrhaeddwch y brig a chael gweld yr olygfa ragorol. Byddwch hefyd yn mwynhau'r ffordd i'r brig os ydych chi'n gwerthfawrogi gwyrddni gwyrddlas a blodau ffres, y byddech chi'n dod o hyd i ddigon ohonynt ar y daith hon. Argymhellir eich bod yn cario'ch gwersylloedd eich hun er y gallech ddod o hyd i westai mewn rhai meysydd gwersylla, a hefyd cario offer marchogaeth iawn yn ogystal â phecyn meddygol rhag ofn. Byddai angen i chi hefyd gael trwydded merlota cyn y caniateir i chi fynd am dro yma.

 

Dinasyddion llawer o wledydd gan gynnwys Unol Daleithiau, Canada, france, Seland Newydd, Awstralia, Yr Almaen, Sweden, Denmarc, Y Swistir, Yr Eidal, Singapore, Deyrnas Unedig, yn gymwys ar gyfer Visa Indiaidd Ar-lein (eVisa India) gan gynnwys ymweld â thraethau India ar fisa twristiaid. Preswylydd dros 180 o wledydd o ansawdd ar gyfer Visa Indiaidd Ar-lein (India eVisa) yn unol â Cymhwyster Visa Indiaidd a chymhwyso'r Visa Indiaidd Ar-lein a gynigir gan y Llywodraeth India.

Os oes gennych unrhyw amheuon neu os oes angen cymorth arnoch ar gyfer eich taith i India neu Visa for India (eVisa India), gallwch wneud cais am y Visa Indiaidd Ar-lein yma ac os oes angen unrhyw help arnoch neu os oes angen unrhyw eglurhad arnoch, dylech gysylltu Desg Gymorth Visa Indiaidd am gefnogaeth ac arweiniad.