ინდოეთის სავიზო უფლება

EVisa India– სთვის განაცხადის მისაღებად, განმცხადებლებს მოეთხოვებათ ჰქონდეთ პასპორტი, რომელიც მოქმედებს მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში (შემოსვლის თარიღიდან იწყება), ელ.ფოსტა და გააჩნიათ მოქმედი საკრედიტო / სადებეტო ბარათი.

ელექტრონული ვიზა შეგიძლიათ გამოიყენოთ მაქსიმუმ სამჯერ ა კალენდარი წელი, იანვარიდან დეკემბრამდე პერიოდში.

ელექტრონული ვიზა არის გაფართოებადი, კონვერტირებადი და არ არის დაცული დაცული / შეზღუდული და კანტონის ტერიტორიებზე მოსანახულებლად.

უფლებამოსილი ქვეყნების / ტერიტორიების განმცხადებლებმა უნდა მიმართონ ინტერნეტით მინიმუმ 7 დღით ადრე ჩამოსვლის თარიღამდე.

საერთაშორისო მოგზაურებს უნდა ჰქონდეთ დაბრუნებული ბილეთი ან შემდგომი მოგზაურობის ბილეთი, საკმარისი თანხით დახარჯვა ინდოეთში ყოფნის დროს.

შემდეგი ქვეყნების მოქალაქეებს უფლება აქვთ შეიტანონ განაცხადი eVisa ინდოეთში:

შესაბამისი პასპორტის მქონე ყველა მსურველმა შეიძლება წარადგინოს განცხადება აქ.

დააჭირეთ აქ, რომ ნახოთ აეროპორტის და ნავსადგურის სრული სია რომლებსაც უფლება აქვთ შესვლა eVisa ინდოეთში (ელექტრონული ინდოეთის ვიზა).

დააჭირეთ აქ, რომ ნახოთ აქ აეროპორტის, ნავსადგურის და საემიგრაციო გამშვები პუნქტების სრული სია eVisa ინდოეთში გასვლის უფლება (ელექტრონული ინდოეთის ვიზა).


გთხოვთ, მიმართოთ ინდოეთის ვიზას 4-7 დღით ადრე თქვენი ფრენის წინ.