ვადები და პირობები

ამ ვებსაიტზე შესვლით და გამოყენებით თქვენ წაიკითხეთ, გაიგეთ და ეთანხმებით შემდეგ პირობებს, რომლებიც მიზნად ისახავს ყველას იურიდიული ინტერესების დაცვას. ტერმინები "განმცხადებელი" და "შენ" აქ ეხება ინდოეთის ელექტრონული ვიზის განმცხადებელს, რომელიც ცდილობს შეავსოს ელექტრონული ვიზა ინდოეთისთვის ამ ვებსაიტის საშუალებით და ტერმინებით "ჩვენ", "ჩვენ", "ჩვენი" და " ვებსაიტი ”იხილეთ india-visa-online.com. თქვენ უნდა დაეთანხმოთ წინამდებარე წესების ყველა პირობას, რათა თავად ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით და მასზე შემოთავაზებული მომსახურებებით.

პირადი მონაცემები

მომხმარებლის მიერ მოწოდებული შემდეგი ინფორმაცია ამ ვებ – გვერდის გამოყენებისას ინახება ვებ – გვერდის უსაფრთხო მონაცემთა ბაზაში, როგორც პერსონალური მონაცემები:

სახელები, დაბადების თარიღი და ადგილი, პასპორტის დეტალები, გამოცემის და გასვლის მონაცემები, დამადასტურებელი საბუთების ან დოკუმენტების სახე, ტელეფონი და ელ.ფოსტის მისამართი, საფოსტო და მუდმივი მისამართი, ქუქი-ფაილები, ტექნიკური კომპიუტერის დეტალები, გადახდის ჩანაწერი და ა.შ.
არცერთი ასეთი პირადი მონაცემი არ არის გაზიარებული ან ექვემდებარება მესამე პირებს, გარდა:

 • როდესაც მომხმარებელი მკაფიოდ დათანხმდა ამაზე.
 • ამის გაკეთებისას აუცილებელია ვებსაიტის მართვისა და შენარჩუნებისთვის.
 • როდესაც კანონი ან კანონიერად სავალდებულო წესრიგი მოითხოვს ამ ინფორმაციის მიწოდებას.
 • როდესაც იგი ეცნობება პირად ინფორმაციას, დისკრიმინაციისადმი მგრძნობიარე.
 • როდესაც კომპანიას სჭირდება ინფორმაციის გამოყენება, განაცხადის დამუშავების მიზნით.

თუ რომელიმე ინფორმაცია მიწოდებული არასწორია, კომპანია პასუხისმგებლობას არ მიიღებს.

ჩვენი კონფიდენციალურობის წესების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

ვებსაიტის გამოყენება

ეს ვებსაიტი კერძო საკუთრებაშია, მისი ყველა მონაცემი და შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებებით და კერძო პირის საკუთრება. ჩვენ არანაირად არ ვართ დაკავშირებული ინდოეთის მთავრობასთან. ეს ვებსაიტი და მასზე შემოთავაზებული ყველა სერვისი განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის. ამ ვებსაიტზე წვდომისა და გამოყენების საშუალებით, მომხმარებელი თანახმაა არ შეცვალოს, დააკოპიროს, ხელახლა გამოიყენოს ან გადმოწეროს ამ ვებსაიტის ნებისმიერი კომპონენტი კომერციული მიზნით. ყველა მონაცემი და შინაარსი ამ ვებგვერდზე დაცულია საავტორო უფლებები.

აკრძალვა

ამ ვებსაიტის მომხმარებლებმა უნდა გამოიყენონ ვებგვერდი, რომელიც დაცულია შემდეგი წესებით:

 • მომხმარებელმა არ უნდა წარუდგინოს რაიმე შეურაცხმყოფელი ან შეურაცხმყოფელი კომენტარი ამ ვებსაიტზე, სხვა წევრებზე ან მესამე პირებზე.
 • აკრძალულია მომხმარებლის მიერ რაიმე ნივთის გამოქვეყნება, გაზიარება ან კოპირება, რომელიც შეიძლება იყოს შეურაცხმყოფელი ფართო საზოგადოებისა და ზნეობისთვის.
 • ნებისმიერი საქმიანობა, რამაც შეიძლება დაარღვიოს ამ ვებსაიტის დაცული უფლებები ან ინტელექტუალური საკუთრება, არ უნდა განხორციელდეს მომხმარებლის მიერ.
 • მომხმარებელი არ უნდა ჩაერთოს დანაშაულებრივ ან რაიმე სხვა უკანონო საქმიანობაში.

ზემოაღნიშნული რეგულაციების უგულებელყოფა ან რაიმე სახის ზიანის მიყენება მესამე მხარის მიერ ჩვენი სერვისების გამოყენების დროს, გამოიწვევს მომხმარებელს პასუხისმგებლობის პასუხისმგებლობაზე პასუხისმგებლობის მიღებას და მას უნდა დააკმაყოფილოს ყველა სათანადო ხარჯები. ჩვენ ასეთ პასუხისმგებლობაზე არ ვიღებთ მომხმარებლის მოქმედებას. თუ მომხმარებელი არღვევს ჩვენს წესებს და პირობებს რაიმე ფორმით, ჩვენ უფლება გვაქვს სამართალწარმოება წამოიწყოთ დამნაშავეზე.

E-Visa India განაცხადის გაუქმება ან უარყოფა

ინდური ელექტრონული ვიზაზე დარეგისტრირებისას განმცხადებელი არ უნდა ჩაერთოს შემდეგ საქმიანობაში:

 • შეიყვანეთ ყალბი პირადი ინფორმაცია.
 • ინდოეთის ელექტრონული ვიზაზე რეგისტრაციის დროს საჭირო ინფორმაციის დამალვა ან გამოტოვება.
 • ინდოეთის ელექტრონული ვიზაზე განაცხადის განმავლობაში უგულებელყოფა, გამოტოვება ან შეცვლა ნებისმიერი საჭირო ინფორმაციის ველი.

რომელიმე ზემოაღნიშნულ საქმიანობაში ჩართულობამ შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებლის გაუქმების შესახებ განაცხადის გაუქმება, მათი რეგისტრაციის გაუქმება და მომხმარებლის ანგარიშის და პირადი მონაცემების ვებგვერდიდან მოხსნა. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის ინდური ელექტრონული ვიზა უკვე დამტკიცებულია, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას წაშალოთ განმცხადებლის ინფორმაცია ამ ვებ – გვერდიდან.

ჩვენი მომსახურების შესახებ

ჩვენ ვართ ონლაინ აპლიკაციების სერვისის პროვაიდერი, რომელიც მდებარეობს აზიასა და ოკეანეთში. ჩვენ ხელს ვუწყობთ ინდოეთის ელექტრონულ ვიზაზე განაცხადის მიღების პროცესს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ, რომელთაც სურთ ინდოეთის მონახულება. ჩვენ დაგეხმარებით ინდოეთის მთავრობისგან ელექტრონული მოგზაურობის ავტორიზაციის ან ელექტრონული ვიზის მიღებაში, რომელსაც შემდეგ მოგაწვდით. ჩვენი აგენტები დაგეხმარებათ ამაში თქვენი აპლიკაციის შევსებაში, თქვენი პასუხების სწორად გადახედვაში, თარგმნისას საჭირო ნებისმიერი ინფორმაციის თარგმნით, ყველაფრის გადამოწმებით სიზუსტის, სისწორის, ორთოგრაფიული და გრამატიკული შეცდომების გამოყენებით. ინდოეთის ელექტრონულ ვიზაზე თქვენი მოთხოვნის დამუშავების მიზნით, შეიძლება დაგიკავშირდეთ ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, თუ რაიმე დამატებითი ინფორმაცია დაგვჭირდება.

ჩვენს ვებგვერდზე მოცემული სააპლიკაციო ფორმის შევსების შემდეგ შეგიძლიათ გადახედოთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოთ ნებისმიერი ცვლილება. ამის შემდეგ თქვენ მოგიწევთ გადახდა ჩვენი მომსახურებისთვის. ამის გაკეთების შემდეგ ექსპერტი განიხილავს თქვენს მოთხოვნას Visa– ს შესახებ და შემდეგ თქვენი განაცხადი წარედგინება ინდოეთის მთავრობას. უმეტეს შემთხვევაში, თქვენი განაცხადი დამუშავდება და დამტკიცების შემთხვევაში 24 საათზე ნაკლებ დროში მიიღება. იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე არასწორი დეტალი ან რაიმე დეტალია დაკარგული, განცხადება შეიძლება შეფერხდეს.

მომსახურების დროებითი შეჩერება

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, დროებით შეაჩერონ ვებსაიტები შემდეგი მიზეზების გამო:

 • სისტემის შენარჩუნება.
 • ისეთი ბუნებრივი მიზეზები, როგორიცაა სტიქიური უბედურება, პროტესტი, პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება და ა.შ., რაც ხელს უშლის ვებსაიტის ფუნქციონირებას და არ არის კონტროლი.
 • გაუთვალისწინებელი ელექტროენერგიის გაწყვეტა ან ხანძარი.
 • მენეჯმენტის სისტემაში ცვლილებები, ტექნიკური სირთულეები, განახლებები ან სხვა მიზეზების გამო, რის გამოც აუცილებელია მომსახურების შეჩერება.

თუ რომელიმე ეს სიტუაცია წამოიჭრება, ვებსაიტი დროებით შეჩერდება ვებსაიტის მომხმარებლებისათვის წინასწარი შეტყობინების მიღების შემდეგ, რომელთაც პასუხისმგებლობა არ ეკისრებათ შეჩერების გამო გამოწვეულ შესაძლო ზარალზე.

პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება

ჩვენი სერვისები არ სცილდება ინდოეთის ელექტრონულ ვიზაზე განმცხადებლის სააპლიკაციო ფორმის დეტალების გადამოწმებას და გადახედვას და მათი წარდგენას. ამიტომ ვებსაიტი ან მისი აგენტები არავითარ შემთხვევაში არ არიან პასუხისმგებელნი განაცხადის საბოლოო შედეგზე, როგორიცაა გაუქმება ან უარყოფა, არასწორი, შეცდომაში შემყვანი ან ინფორმაციის დაკარგვის გამო. განაცხადის დამტკიცება ან უარყოფა მთლიანად ინდოეთის მთავრობას ეკუთვნის.

სხვადასხვა

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დაუყოვნებლივ შევიტანოთ ნებისმიერი ცვლილება, დაუყოვნებლივი ძალაში, ვებსაიტებისა და პირობების შინაარსისა და ამ ვებსაიტის შინაარსების შესახებ ნებისმიერ დროს. ამ ვებსაიტის გამოყენებით, თქვენ გესმით და სრულად ეთანხმებით, რომ დაიცვან ამ ვებსაიტის მიერ დადგენილი რეგულაციები და შეზღუდვები და რომ თქვენი პასუხისმგებლობაა შეამოწმოთ ყველა ცვლილება წესებსა და პირობებში ან შინაარსში.

შესაბამისი კანონი და იურისდიქცია

აქ მოცემული პირობები და პირობები განეკუთვნება ინდოეთის სამართლის იურისდიქციას. ნებისმიერი სასამართლო წარმოების შემთხვევაში, ყველა მხარე ექვემდებარება იმავე იურისდიქციას.

არა საიმიგრაციო რჩევა

ჩვენ დახმარებას ვძლევთ ინდოეთის ვიზაზე განაცხადის წარდგენას. ეს არ შეიცავს რაიმე რჩევას, რომელიც ეხება ემიგრაციას ნებისმიერი ქვეყნისთვის.